ActiveListBar, ACTIVELISTBAR, activelistbar
   

   Dostarczamy najlepsze rozwiązania informatyczne
Home  |   O firmie  |  SKLEP  |  Zamawianie  |  Kontakt
MENU
Home
O firmie
Company
SKLEP
Przegląd
Zamawianie
INFORMACJE
Dla partnerów
Subskrypcja
Upoważ. VAT
Pomoc
Praca
Kontakt
ActiveListBar ActiveListBar ActiveListBar ActiveListBar ActiveListBar ActiveListBar ActiveListBar ActiveListBar ActiveListBar ActiveListBar ActiveListBar ActiveListBar ActiveListBar ActiveListBar ActiveListBar ActiveListBar ActiveListBar ActiveListBar ActiveListBar ActiveListBar ActiveListBar ActiveListBar ActiveListBar ActiveListBar ActiveListBar ActiveListBar ActiveListBar ActiveListBar ActiveListBar ActiveListBar ActiveListBar ActiveListBar ActiveListBar ActiveListBar ActiveListBar

ActiveListBar

Infragistics

Przejdź do sklepu

ActiveListBar nadaje aplikacjom wygląd i kontrolę jak w przypadku Microsoft Outlook. ActiveListBar jest komponentem ActiveX, który dostarcza użytkownikom możliwość grupowania różnych rodzajów elementów w kategorie, w celu uzyskania szybkiego dostępu do informacji. Komponent zawiera system przesuwania grup, z których każda jest identyfikowana na podstawie jej nagłówka. Kliknięcie na nagłówek grupy powoduje , że grupa staje się aktywna, najeżdża na widok i prezentuje elementy wchodzące w jej skład. Komponent jest w pełni zintegrowany z ActiveX, wspiera obsługę Internetu w zakresie grafiki i dźwięku poprzez włączenie specjalnych funkcji URL.

ActiveListBar dodaje aplikacjom zaawansowany, ale jednocześnie łatwy w użyciu interfejs. Można stosować go w celu zapewnienia użytkownikom możliwości grupowania i przypisywania kategorii różnym rodzajom elementów, w celu umożliwienia szybkiego do nich dostępu. Intuicyjny i ciekawy wizualnie ActiveListBar pod względem wyglądu przypomina Microsoft Outlook Personal Organizer, lub w przypadku innych aplikacji wygląd zbliżony do wyglądu pakietu Office 97. ActiveListBar dostarcza najnowsze rozwiązania w zakresie wzornictwa interfejsu użytkownika pracującego nad projektami user/server czy też programowaniem aplikacji internetowych.

ActiveListBar jest w pełni zgodny z ActiveX i wspiera obsługę Internetu w zakresie grafiki i dźwięku poprzez włączenie specjalnych funkcji URL.

Ustawienie horyzontalne lub wertykalne - ActiveListBar może być ustawiony w dwóch płaszczyznach. Ustawieniem standardowym jest położenie wertykalne, Grupy przesuwają się do góry i na dół, a układ elementów jest od góry do dołu. Panel może być również ustawiony horyzontalnie, wówczas grupy przesuwają się w lewo i prawo, podpisy do grup są odwrócone i są ułożone od lewej do prawej.

Lista Obrazów (Image List) - Aby zaoszczędzić zasobów, obrazy wykorzystywane jako ikony w funkcji ListItems są występują w panelu jako listy obrazów. Lista obrazów jest specjalnym zbiorem, w którym znajdują się Obrazy. Każdy element przechowywany w zbiorze posiada obraz i łącze do opisu, które pozwalają na identyfikację danego elementu. (wartość kluczowa)

W ActiveListBar sa wykorzystywane dwie listy obrazów. Jedna przechowuje duże ikony (32 na 32 pixele a druga przechowuje małe ikony (16 na 16 pixeli). Ryzunki są przechowywane przez kolekcje SSImages oraz SSImage Objects. Poszczególne elementy ListItems są przypisane do indeksu lub klucza wartości.

Mask Colors - jedną z ciekawszych właściwości ikon jest to , że mogą one posiadać obszary transparentne, które umożliwiają wgląd na obiekty znajdujące się pod spodem. Jest to szczególnie przydatne w przypadku gdy ikona znajduje się na tekście. Obszary transparentne pozwalają utworzyć ikonę o nieregularnych kształtach, a nie jak klasycznie w postaci kwadratów.

Pomimo tego , że panel ActiveListBar generalnie korzysta z bitmap zamiast z ikon, można zastosować efekt transparentny dzięki zastosowaniu kolorów maski (Mask Color). Kolor maski jest wykorzystywany w przypadku gdy jakiś obraz chcemy mieć w postaci transparentnej. Każdy pixel, który występuje jako kolor maski pozwala na uzyskanie wglądy na tło poprzez nasz obraz.

Obraz tła - (Backgroud Image) - Oprócz obsługi standardowych kolorów tła, ActiveListBar posiada również funkcję obsługi obrazów dostosowanych jako tło. Użytkownik może wybrać teksturę lub złożony wzór jako wzór tła dla grup występujących w ActiveListBar. Tak samo jak z kolorem tak też i w przypadku obrazów można wykorzystać jeden obiekt jako tło dla wszystkich grup lub przypisać unikalne tło dla każdej z grup.

Efekty dźwiękowe - ActiveListBar posiada funkcję umożliwiającą odtwarzanie każdego pliku dźwiękowego. Wystarczy tylko ustawić odpowiednie parametry i pojawi się dźwięk.

Ta metoda może zostać zastosowana z każdego miejsca programu. Dzięki temu posiada całkowitą elastyczność w przypadku dodawania dźwięku do aplikacji. Poprzez dodatkowe parametry możliwe jest również odtwarzanie lub ładowanie plików dźwiękowych z zewnętrznych zasobów.

Właściwości internetowe - ActiveListBar zawiera funkcje pozwalające na kontrolowanie stron internetowych. Aby zoptymalizować kontrolę nad operacjami low-bandwidth, grafika i dźwięk mogą być ładowane asynchronicznie. Użytkownik ustala adres URL gdzie znajduje się dźwięk lub grafika, a panel zarządza ściąganiem informacji i wykorzystuje je gdy są już dostępne. Na stronach ActiveListBar można znaleźć również inne narzędzia pozwalające pracować z plikami PNG (portable network graphic), które można wykorzystać jako repozytorium dużych i małych ikon stosowanych w aplikacji.

OLE DragDrop - służy szybkiemu i łatwemu przemieszczeniu obiektów

Asynchroniczne ściąganie grafiki - kiedy stosowane na stronie internetowej , panel i inne elementy strony mogą być uruchomione zanim cała grafika zostanie ściągnięta

Framework Control - lekki 32 bitowy panel kontrolny, który nie wymaga nieporęcznych bibliotek MFC DLL minimalizuje czas dostępu.

Lista propozycji


Home  |  O firmie   |  SKLEP   |  Zamawianie   |  Kontakt
Copyright (C) 2004. elSoft. All Rights Reserved.